Vine un preot

Cum să faci un adolescent să creadă în minuni la comandă

English version

Image for post
Image for post
Imagine de Elisabeth Wales pe Unsplash
Cum să soliciți o minune folosind hîrtie igienică și creioane
Uneori hîrtia igienică este doar hîrtie igienică

software engineer living in Bucharest, Romania

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store