Vine un preot

Cum să faci un adolescent să creadă în minuni la comandă

English version

Imagine de Elisabeth Wales pe Unsplash
Cum să soliciți o minune folosind hîrtie igienică și creioane
Uneori hîrtia igienică este doar hîrtie igienică

software engineer living in Bucharest, Romania

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store