Obsesia categorisirii

Despre fetuși, persoane și ceva între

English version

Fotografie: Wynand van Poortvliet

Obsesia categorisirii

Cert este că nu există o proprietate precisă pe care o construcție să o capete la un moment precis în timp, pe care să nu o fi avut cu cinci minute înainte, și care să îi confere statutul de casă, inechivoc pentru toată lumea. Și asta este OK. Viața este plină de schimbări graduale. Care a fost, cu exactitate, ultima zi de vară din acest an? De la ce vîrstă sînt oamenii bătrîni?

Doamna amibă

Să dezbrăcăm analogia. Cînd ne putem referi la un fetus drept persoană? În această formulare, zeci de procente, posibil peste 50% din oameni (depinde de sondaj) răspund: din momentul concepției. Consecința logică este naturală pentru ei: avortul este o crimă.

Fotografie: Omar Lopez
  • Orice fetus este un membru al speciei homo sapiens și orice membru al speciei homo sapiens este o persoană. Prima implicație este indisputabilă. Din punct de vedere genetic, un fetus aparține speciei umane. Deci miezul disputei se reduce tot la întrebarea: este orice ființă umană o persoană?
  • Argumentul potențialului fetal: un fetus are potențialul să devină o persoană cu drept la viață, deci trebuie să-i extindem și lui dreptul la viață.

Scurtă listă de aberații

Iată cîteva direcții care merită explorate odată ce acceptăm că fetușii sînt persoane.

Alocație, pașaport, cetățenie

Dacă un fetus este o persoană, și avînd în vedere că nu a împlinit 18 ani, i se cuvine alocație.

Criza umanitară din uter

Dacă un fetus este o persoană, ce ne facem cu nenumăratele sarcini pierdute? Sub jumătate din sarcinile concepute ajung la termen. O bună parte se pierd din cauza implantării defectuoase sau a erorilor genetice, fără ca femeia să afle vreo clipă că este însărcinată.

O mică neconsecvență criminală

Adulții normali din punct de vedere genetic și morfologic, născuți din părinți care se iubesc, merită să trăiască. Este abominabil să-i omori.

Dacă și cu parcă

Argumentul potențialului fetal, la prima vedere, stă în picioare. Diferența între o muscă și un fetus este că un fetus, cu răbdare și efort, va deveni într-o zi o persoană. De aceea este acceptabil să omorîm o muscă, dar nu un fetus.

Fotografie: svklimkin

Mama din mînă și fetusul de pe gard

Fotografie: Glasgow Science Centre

Cronica unei subdezvoltări anunțate

Un copil nu este un adult mai mic. Neajunsuri peste care un adult poate trece relativ ușor pot fi devastatoare pentru copii. O alimentație sărăcăcioasă le poate cauza, mai tîrziu în viață, boli de toate tipurile: respiratorii, cardiovasculare, osoase, diabet. Lipsa companiei, a conversației, a stimulilor intelectuali și sociali le îngreunează dezvoltarea creierului.

Din bucata mea de pîine

Varianta (c) decurge (bănuiesc) din convingerea că N+1 vieți sînt mai bune decît N vieți, chiar dacă calitatea fiecărei vieți scade un pic. Însă teoria și practica sînt la fel în teorie, dar nu și în practică. Noi nu trăim în hotelul cu număr infinit de camere al lui Hilbert. Cînd hotelul se umple, se umple. Iar oamenii și instituțiile decid ocazional că e mai bine să existe mai puțini oameni care să o ducă mai bine.

Fotografie: Maxime Roedel

Concluzie

Acest articol nu militează pentru permiterea avortului în orice condiții. Nu susțin că putem avorta cu indiferență un fetus de 39 de săptămîni. Nu pretind să înțeleg ce se întîmplă cu psihicul unei femei gravide. Nu insinuez că un avort e ca o manichiură mai scumpă. Nu cer nimănui să facă abstracție de convingerile sale, fie ele conservatoare (religie) sau emancipatoare (drepturile femeilor). Sînt de acord că avortul ridică dileme etice profunde.

  • nu s-au gîndit la implicațiile logice ale convingerilor lor, ci trăiesc cu seninătate într-o disonanță cognitivă.
Fotografii: Peter Neish, Justin Kern

software engineer living in Bucharest, Romania

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store