Dar eu nu susțin nicăieri în articol, și nu este opinia mea, că ce e bine și ce e rău ar putea fi determinat de metoda științifică. Ai construit un mic om de paie aici. Într-o lume liberă asta este treaba societății, bineînțeles. Iar teoriile nedemonstrabile despre viața veșnică nu fac decît să tulbure apele, să împiedice societatea să judece limpede valoarea acestei vieți, singura pe care o avem.

De asemenea, eu nu spun că există o dihotomie între știință și credința religioasă. Mă crezi prea reverențios. :-) Spun că există o dihotomie între știință și pseudoștiință. Nu există o terță clasă din care să facă parte religia, nu există un tărîm al cunoașterii neștiințifice care să includă doar religia, nu și celelalte aberații. Nu există un criteriu după care zodiile să fie rizibile, dar religia nu.

Societatea vestică are niște norme care pot sau nu să se suprapună cu cele creștine. Următoarele versete oferă lecții de viață care în societatea vestică sînt considerate anormale, ilegale sau jenante.

* Oricine-şi lasă femeia sa şi ia pe alta săvârşeşte adulter; şi cel ce ia pe cea lăsată de bărbat săvârşeşte adulter (Luca 16:18)

* Iar dacă voiesc să înveţe ceva, să întrebe acasă pe bărbaţii lor, căci este ruşinos ca femeile să vorbească în biserică. (I Corinteni 14:35)

* Slugilor, supuneţi-vă stăpânilor voştri, cu toată frica, nu numai celor buni şi blânzi, ci şi celor urâcioşi. (I Petru 2:18)

* Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. (Iacob 5:14)

Mai știam, dacă e nevoie îmi mai amintesc. :-)

software engineer living in Bucharest, Romania

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store