Clasa pregătitoare înainte de 6 ani: situația în anii anteriori

Între 2012 și 2020, copiii sub 6 ani s-au putut înscrie în clasa pregătitoare. De ce din 2021 nu se mai poate?

Cătălin Frâncu
4 min readMay 8, 2022

Acest articol face parte dintr-o serie care discută legitimitatea interzicerii accesului în clasa pregătitoare.

Iustitia cu balanța în mînă
Fotografie de Tingey Injury Law Firm

Legea educației naționale (1/2011) permite înscrierea în clasa pregătitoare doar a copiilor care împlinesc 6 ani în acel an:

Articolul 29 (2): În clasa pregătitoare sînt înscriși copiii care au împlinit vîrsta de 6 ani pînă la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților, a tutorilor sau a susținătorilor legali, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copiii care împlinesc vîrsta de 6 ani pînă la sfîrșitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Am argumentat anterior de ce acest articol pare neconstituțional, discriminatoriu și neconsecvent cu viziunea expusă chiar în preambulul Legii 1/2011. Ca dovadă, în ciuda acestui articol, între 2012 și 2020 s-au putut înscrie și copiii sub 6 ani. Iată mecanismul.

Metodologiile de înscriere

Legea nu detaliază fiecare amănunt din procesul de înscriere, ci împuternicește Ministerul Educației să elaboreze anual o metodologie de înscriere. Astfel au apărut metodologiile din 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 și 2022¹. Aceste metodologii au conținut de-a lungul timpului două articole relevante.

Articolul 6 (4) a existat între 2013 și 2018 cu un conținut relativ nemodificat. El permite explicit înscrierea copiilor sub 6 ani, cu condiția trecerii printr-o evaluare psihosomatică:

În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie [anul curent], inspectoratele școlare/unitățile de învățămînt vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copilului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decît în urma evaluării dezvoltării psihosomatice care să ateste pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscriși în grupa mare din învăţămîntul preșcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Articolul 58(2) a existat între 2014 și 2020 (renumerotat în 2016 sub numărul 53(2)). El a suferit modificări de formă de-a lungul anilor, dar ca substanță a permis întotdeauna înscrierea copiilor „care nu se încadrează în tranșele de vîrstă”:

Comisiile județene și Comisia municipiului București pot soluționa cererile de înscriere în învățămîntul primar sau cererile de amînare a înscrierii în învățămîntul primar a copiilor care nu se încadrează în tranșele de vîrstă prevăzute de prezenta metodologie, după ce părinții vor fi consiliați privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copilului și după ce îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decît în situația în care evaluarea dezvoltării psihosomatice, efectuată de CJRAE/CMBRAE, atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei/nivelului de învățămînt pentru care se solicită înscrierea sau recomandă amînarea înscrierii în învățămîntul primar.

Metodologiile din 2021 și 2022 nu mai conțin niciunul dintre articole.

Efecte

În 2019 Ministerul Educației a refuzat inițial înscrierea a 150 de copii care aveau evaluare favorabilă. Ulterior, Ministerul a revenit și a permis înscrierea acelor copii.

În 2020 au primit evaluare favorabilă 191 de copii născuți după 1 ianuarie.

Nu am găsit informații despre alți ani. Presupun că înscrierea copiilor sub 6 ani a fost permisă între 2012 și 2020 și nu a mai fost permisă începînd cu 2021.

Concluzii

Ministerul Educației refuză, în anul 2022, înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după 1 ianuarie 2023. Ministerul invocă articolul 29 (2) din Legea 1/2011, dar acel articol este contrazis de Constituție și de Ordonanța 137/2000 privind discriminarea.

Mai mult, în anii anteriori Ministerul a emis metodologii de înscriere care permiteau înscrierea, încălcînd articolul 29 (2). Nimeni nu a contestat acele metodologii și deci ele au produs efecte benefice: sute de copii și-au primit dreptul constituțional la educație.

Niciuna din cele nouă metodologii (2012–2020) nu a fost atacată în instanță, ceea ce arată că și societatea înțelege că articolul 29 (2) este fundamental nedrept.

Consider că Ministerul a procedat corect în anii anteriori și greșește în 2022. Cînd două legi se bat cap în cap, Ministerul este dator să o urmeze pe cea care are și Constituția de partea ei, fiind așadar corectă în spirit.

Următorul articol în serie: Comparația cu alte țări.

Note

[1] Am pregătit și versiunile text ale acestor metodologii. Dacă doriți să vedeți ce s-a schimbat de la un an la altul, puteți salva fișierele pe calculatorul dumneavoastră. Apoi, puteți încărca orice două versiuni într-un comparator online, de exemplu Mergely (opțiunea File > Import).

--

--