Clasa pregătitoare înainte de 6 ani: variante de soluții

Acest articol face parte dintr-o serie care discută legitimitatea interzicerii accesului în clasa pregătitoare.

Braț ridicat cu pumnul strîns.
Fotografie de Clay Banks

Începînd din 2021, Ministerul Educației permite înscrierea în clasa pregătitoare doar a copiilor care împlinesc 6 ani în acel an calendaristic. Ministerul invocă articolul 29 (2) din Legea educației. Am argumentat anterior că acel articol este neconstituțional și discriminatoriu, că nesocotește practica anilor 2012–2020 și că rezultatul este începerea cu an mai tîrziu a educației față de majoritatea țărilor occidentale alese pentru comparație.

Ce putem face? Precizez din capul locului că „nimic” nu este o variantă acceptabilă. O pauză de un an în educația unui copil este o catastrofă, nimic altceva. Voi dezvolta acel subiect în articole viitoare.

Demersurile de mai jos, cel mai probabil, nu vor avea efect anul acesta. Dar putem spera să remediem situația pentru generațiile următoare.

Pe termen scurt (2022)

Semnați petiția. Am demarat la Declic o campanie în încercarea de a aduna suficiente semnături cît să putem solicita o OUG pentru abrogarea articolului 29 (2).

Alăturați-vă demersului. Am creat o listă de email pentru acest scop. Este nevoie să vă abonați (vedeți instrucțiunile), apoi puteți trimite mesaje la clasazero@dexonline.ro. Aștept cu interes să aud și povestea voastră. Chiar dacă ați trecut prin acest refuz în anii trecuți, sau (mai ales!) dacă urmează să treceți la anul, orice demers ați făcut sau intenționați să faceți poate aduce noutăți și direcții de acțiune pentru alți părinți. Mai ales, un demers colectiv cu 5, 10, 20 de semnături are mult mai multă forță decît unul individual.

Dacă cunoașteți alte grupuri care militează pentru aceeași cauză, pe rețele sociale sau altundeva, dați-mi de veste!

Scrieți petiții către Minister, cerînd dreptul copilului de a fi evaluat. Din experiență personală, orice demers care nu atacă frontal articolul 29 (2) va fi respins cu seninătate. Eventual anexați și fragmente din actele care contrazic articolul 29 (2) și depuneți un memoriu mai amplu.

Ca sugestie, în memoriul nostru am abordat un ton politicos și rezervat. Am subliniat că înțelegem că îi cerem Ministerului să încalce cu bună știință o lege. Am adus argumentul că refuzul evaluării încalcă, la rîndul său, altă lege (OG 137/2000 privind discriminarea) și am invocat Constituția și interesul superior al copilului ca arbitru.

Actualizare (iunie 2022): Ministerul a ignorat complet argumentul „articolul 29(2) este contrazis de multiple alte acte” și a răspuns cinic „articolul 29(2) nu permite”.

Sesizați CNCD. Textul Ordonanței 137/2000 conține, în limbaj inechivoc, multiple clauze privind discriminarea după vîrstă și privind refuzul accesului la educație, la orice nivel, inclusiv la înscriere și la evaluarea cunoștințelor.

Dați în judecată Ministerul Educației. Iată un proces din 2021 în care Curtea de Apel București a dat dreptate reclamanților și a obligat Ministerul Educației să reformuleze Metodologia din 2021 ca să permită evaluarea psihosomatice a copiilor sub limita de vîrstă. Ministerul încă poate face recurs. Voi actualiza acest articol cînd apar noutăți.

Popularizați situația. Chiar dacă legea este de partea noastră în literă și în spirit, uneori cel mai greu de schimbat este percepția societății. Vorbiți despre asta pe rețelele sociale. Convingeți-vă prietenii să-și întrebe prietenii dacă cunosc cumva părinți în aceeași situație. În ultimă instanță, orice formă de simpatie (clap & share) este binevenită. Doar așa vom depăși mentalitatea „păi nu scrie în lege că nu e voie”? Cînd o lege îngrădește o libertate fundamentală fără un motiv bine întemeiat, acea lege este tiranică și trebuie corectată.

Pe termen mediu (2023+)

Voi continua să militez pentru abrogarea articolului 29 (2). Deși el este în mod flagrant nepotrivit cu restul codului de legi, din păcate oficialii îl interpretează scos din context, decuplat de toate actele pe care el le contrazice, așa că articolul produce efecte.

Din cîte știu, există două căi de atac: activism pentru o ordonanță de urgență și ridicarea unei excepții de neconstituționalitate. Ambele pot dura ani.

De asemenea, România va avea în curînd o nouă lege a educației. Ministerul intenționează să o prezinte în Parlament în luna iunie. Nu cunosc destule despre procesul legislativ ca să știu cînd va intra în vigoare. Iar, odată intrată în vigoare, nu știu cînd va produce efecte. Dar, mai ales, nu am văzut încă textul acestei legi și nu știu dacă va renunța la limita de vîrstă discriminatorie și neconstituțională.

Dacă mai aveți și alte idei pentru organizare, dați-mi de veste și pot extinde acest articol.

Următorul articol în serie: Cîtă supunere datorăm unei legi?

--

--

software engineer living in Bucharest, Romania

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store