This is a series of stories from my experience as an Eastern Orthodox Christian. The voluntary part of this experience lasted 23 years. To that I would add about 10 of my childhood years, when I simply copied what the people around me believed and did.

There are three chapters…

Ca să ne întoarcem la esență: pe ce te bazezi cînd spui asta? Dă-mi un criteriu potrivit căruia zodiile nu există, dar Dumnezeu da.

Din nou, nu am spus că știința poate să răspundă la toate întrebările. Insiști să reconstruiești omul de paie. :-) Știința poate să informeze înțelegerea noastră despre ce este și ce nu este pe lume. Electroni = da, există. Gravitație = da, există. Zodii = bullshit și șarlatanie. Religie = bullshit și șarlatanie. Dacă ai altă opinie, îmi ceri să-mi întorc pe dos tot ce știu despre cum funcționează lumea. Este o afirmație extraordinară, pe care sper că nu îmi cer să o înghit pe nemestecate.

Primii mei ani de creștinism au fost un fericit somn al rațiunii

English version

Stăm în biserica mică și îmbîcsită de mirosul de ceară, de fum, de tămîie, de căldură conservată cu orice preț. Este lumină, dar nu multă, mai multă de la lumînări decît de la becuri. Curentul e un lux aici, pe munte, iar în afară de biserică și de…

It is a bad idea to blur the line between real and imaginary in your child’s mind.

Romanian version of this story

Prologue: We are born credulous

Children tend to be credulous. They believe that a fat man in a red suit flies across the sky on a sleigh pulled by reindeer. As they grow, children learn to distinguish the real from the imaginary and to use (or to request) evidence to…

Cătălin Frâncu

software engineer living in Bucharest, Romania

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store