> Iar știința este o unealtă, pe care ateii, pentru a substitui religia, o divinizează (o fac "chip cioplit"). Au impresia că știința poate răspunde tuturor întrebărilor, ceea ce contravine însăși definiției ei.

Am senzația că îți place să asculți doar jumătatea da de conversație. Dar fie, o mai spun și a treia oară. Nu am susținut că știința poate răspunde la toate întrebările. Asta este treaba societății. Iar societatea va face mai bine asta cînd nu va mai fi dusă de nas de șarlatani cu ipoteze nedemonstrabile: zodii, reîncarnare, viață veșnică. Ce vom face cu informația că avem o…

Cătălin Frâncu

software engineer living in Bucharest, Romania

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store